Strona domowa Lifestyle Fluonowy przedsiębiorca

Fluonowy przedsiębiorca

2
0

Wysokie stanowiska bankowe, przedsiębiorcze i inwestycyjne zajmują zazwyczaj bezstronni, neutralni i niczym nie wyróżniający się specjaliści.
Poczucie tożsamości to podstawowy fundament każdego zawodu (www). Praca powinna przede wszystkim przynosić poczucie sensu jej wykonywania. Jeżeli dotyka nas krytyka zaczynamy czuć się dotknięci na polu osobistym, pomimo, że krytykują pole zawodowe. Istnieje od niedawna (2016r.) nowy termin określający osoby, które pozostają neutralne, bezstronne w obliczu krytyki wobec wykonywanego zawodu. Określono ich mianem identiti maneuvering. Osoba taka jest jak fluon, nie przyjmuje do siebie ani negatywnych, ani pozytywnych odniesień, są to praktykanci o pokerowej twarzy.
Maxine Robertson z Queen Mary University of London przeprowadził pogłębione wywiady z sześcioma bankowcami inwestycyjnymi w Londynie. Okazało się, że wszyscy jednogłośnie orzekli, że nie mają zamiaru utożsamiać się ze swoim zawodem. Swoje zachowanie tłumaczą przyzwyczajeniem, przywyknięciem – które od dawna przestało działać na nich motywująco czy demotywująco, a zaczęło być im wręcz obojętne. Dodatkowo można zwrócić uwagę na środowisko bankowe, w którym często panuje atmosfera rywalizacji i wyzysku. Psycholog może tą sytuacje tłumaczyć reakcją obronną na sytuacje nietypowe i trudne.
Czy to oznacza, że osoby zdystansowane, portalnews.pl neutralne, nieutożsamiające się z wykonywanym zawodem, mają większe szanse na pracę i większe zarobki? W dziedzinie bankowości, jak najbardziej takie twierdzenie ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. Jednak czy można zachować zdrowie psychiczne i cielesne z takim nastawieniem? Prawdopodobnie ma to związek z wypaleniem zawodowym. Osoby takie przestają odczuwać satysfakcję i chęć realizowania własnych inicjatyw czy pomysłów. Pieniądze z czasem przestają być dla nich skutecznym motywatorem, a ciągle wzrastająca pensja przestaje być dla nich budulcem motywacyjnym do pozostania w firmie.
Jak informuje czasopismo „Świat Nauki” 294/2016, strona 14, „badaniem objęto niewielką liczbę osób, jego wyniki mogą nie być reprezentatywne dla pozostałych bankowców. Są one jednak warte odnotowania.” – trzeba się zgodzić z tym stwierdzeniem. Brak zaangażowania http://thanks.com.pl/tanie-hotele/ emocjonalnego i duża dawka stresu to prosta droga do wypalenie zawodowego, popadania w apatie, przygnębienie, a na dłuższą skalę depresję.

Pokaż więcej artykułów
Pokaż więcej w Lifestyle

2 komentarze

  1. eurobase

    28 czerwca 2018 w 12:06

    Coraz mniej liczy się wykształcenie, grunt żeby osoba na dane stanowisko miała wystarczająco długie doświadczenie.

  2. kadryplus

    28 czerwca 2018 w 12:08

    Liczy się doświadczenie, choć jeśli osoba będzie skora do nauki także będzie brana pod uwagę w czasie rekrutacji.

Dodaj komentarz

Sprawdź także

Kto powinien ukończyć szkolenia z zakresu zadań gminy?

Szkolenia z zakresu zadań gminy stanowią fundamentalny element współpracy pomiędzy mieszka…